සුරක්ෂිතභාවය

ආරක්ෂාකාරී ධාවන ක්‍රම අනුගමනය කිරීම මගින් බොහොමයක් අනතුරු වලක්වාගත හැක.

Image 02

රිය පැදවීම සෑම විටම ප්‍රවේසමෙන් කල යුතු දෙයකි.ආරක්ෂාකාරී ධාවන ක්‍රම අනුගමනය කිරීම මගින් බොහොමයක් අනතුරු වලක්වාගත හැක.

ආරක්ෂාකාරී ලෙස වාහන ධාවනය කරවීමට උගන්වයි.රථය නිවැරදිව නැවත්වීම උවදුරු හඳුනාගැනීම වැනි විශේෂ කරුණු කිහිපයයක් අරමුණු කොටගෙන ඉගැන්වීම් සිදු කරයි කෙනක් ඉතා වේගයෙන් රථය ධාවනය කරන අතර තවත් කෙනෙක් හිතුමතේ මංතීරු මාරු කරයි. තවත් අය ඉතා ලඟින් ධාවනය කරයි. මාර්ගයෙන් ඉවතට ගනිද්දී සංඥා එලි නොදල්වයි. රිය අනතුරු වලින් 3න් එකක්ම සිදු වන්නේ මෙවන් කලහකාරී රිය පදවන්නන් නිසාවෙනි. දුරකථන භාවිතය, ආහාර ගැනීම හා tv බැලීම නිසා මෙම තත්වය තවත් උග්‍ර වී ඇත. අනෙකුත් රියදුරන් වෙනස් කල නොහැකි උවද අපි නිසි පියවර අනුගමනය කරන්නේ නම් ඔවුන්ගෙන් අපට සිදු වන හානිය බොහෝ දුරට වලක්වාගත හැකි වේ.