නව නීති

අප ඔබට රජය විසින් පනවන ලද දඬුවම් ලකුණු ක්‍රමය මෙන්ම අනෙකුත් නිති පිළිබඳවත් මනා අවබෝධයක් ලබ දෙන්නෙමු.

Image 02

ලංකාවේ අන් සෑම රටක් මෙන්ම මාර්ග නීති පැවතුනද බොහෝ රියදුරන් ඒවා පිලි නොපදින අවස්ථා දක්නට ලැබේ. එම නිසාම සංචාරකයින් පවා මෙරට රථ ධාවනයේදී නීති නොතකා ගමන් කරන අවස්ථා නිරීක්ෂණය කල හැක.


එංගලන්තය ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේද වාහන ගමන් කල යුත්තේ වම පසින් වුවද ධාවකයින් තදබදය වැඩි අවස්ථාවල මාර්ගයේ දෙපැත්තම පාවිච්චි කරන ආකාරය අප දැක ඇත.

අනෙකුත් නීති
වේග සීමා නීති පනවා ඇත්තේ වාහන වර්ගය හා ප්‍රදේශය අනුව වන අතර සාමාන්‍යයෙන් එය පැයට කිලෝ මීටර 50 ත් 70ත් අතර වේ.
ආලෝකය ඇති තැන් වලදී ප්‍රධාන ලාම්පු අදුරු කල යුතු හෝ නිවා දැමිය යුතුය.
ඉස්සර කිරීමේදී සැමවිටම දකුණුපස ධාවන තීරුව පාවිච්චි කල යුතුය.
රථය ගාල් කිරීමේදී ඒ සඳහා වෙන් කල ස්ථාන පමණක් පාවිච්චි කල යුතු අතර පදික වීදිකාවේ කිසිවිටෙකත් වාහන නැවත්වීම නොකළ යුතුය.
හදිසි අවස්ථාවකදී වීථියක නැවත්වීමට සිදු උවහොත් හැකි පමණ පාරෙන් ඉවතට ගෙන රථයේ ඉදිරිපස පාර දෙසට යොමු කර නැවත්වීම කල හැක. හදිසි සංඥා බල්බ දැල්විය යුත්තේ හදිසි අවස්ථාවකදී පමණි.
දඬුවම් ලකුණු ක්‍රමය හා අනෙකුත් අලුතින් හඳුන්වාදුන් නීති රීති පිලිබඳ රියදුරන් දැනුවත් කිරීම මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණයි.