මනහර රියදුරු පාසැල වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
Image 01

අපි ඔබගේ දුර්වලකම් වටහාගෙන ඒවාට පිළියම් කරන්නෙමු.

අපගේ නිවැරදි ප්‍රායෝගික පුහුණුව හා නව ඉගැන්වීම් ක්‍රම නවක ඔබ සඳහාම නිර්මාණය කර ඇත.

අපගේ රියදුරු පාඨමාලා සියලුම මට්ටම් වල නවක රියදුරන් සඳහා උචිත ආකාරයට සකසා ඇත. ඔබත් පැමිණ මනහර රියදුරු පාසලේ සිය ගණනක් වූ අනෙකුත් නවක රියදුරන් සමග එක් වී ඔබගේ රියදුරු බලපත්‍රය ඉක්මනින් ලබාගන්න. ඔබගේ රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගන්නා තුරු මනහර අප ඔබේ මඟ පෙන්වන්නා ලෙස කටයුතු කරන්නෙමු.

අදහස්

පුහුණු පාඨමාලා
image

ඔබගේ පළමු පාඩමේ සිට විශිෂ්ට රියදුරෙකු වීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන අතර එම දැනුම ඔබගේ විභාගය සඳහා මහෝපකාරී වනු ඇත.

වැඩි විස්තර
ආවර්ජන පාඨමාලා
image

මෙම වැඩසටහන බොහෝ කලක් වාහන පැදවීමෙන් තොරව සිටි ඔබ සඳහාමයි. ඔබට අමතක වී ගිය ක්‍රම ශිල්ප නැවත ලබා දී පෙරටත් වඩා විශ්වාසවන්තව රිය පැදවීමට උගන්වයි.

වැඩි විස්තර
රියදුරු සුපරීක්ෂාකාරීබව
image

මාර්ග නීති සම්බන්ධ වරදක් සිදු කල ඔබ සඳහා වෙන් වූ සුපරීක්ෂාකාරී බව වැඩි දියුණු කරන වැඩසටහනකි.


වැඩි විස්තර
සුරක්ෂිතභාවය
image

ආරක්ෂාකාරී ලෙස වාහන ධාවනය කරවීමට උගන්වයි.රථය නිවැරදිව නැවත්වීම උවදුරු හඳුනාගැනීම වැනි විශේෂ කරුණු කිහිපයයක් අරමුණු කොටගෙන ඉගැන්වීම් සිදු කරයි

වැඩි විස්තර
නව නීති
image

දඬුවම් ලකුණු ක්‍රමය හා අනෙකුත් අලුතින් හඳුන්වාදුන් නීති රීති පිලිබඳ රියදුරන් දැනුවත් කිරීම මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණයි.


වැඩි විස්තර
ශිල්පක්‍රම පුහුණුව
image

සැප පහසු ලෙස වාහනය හැසිරවීම, ආරක්ෂක විධික්‍රම, විශ්වසනීය පැදවීම වැනි කරුණු මුල් කරගත් වැඩසටහනකි.

වැඩි විස්තර
A ශ්‍රේණියේ රියදුරු පාසල
image

A ශ්‍රේණියේ රියදුරු පාසලක් ලෙස සිසුවන් හට මුල සිට සරලව හා ඉවසිලිවන්තව ඉගැන්වීමට අපගේ උපදෙසකවරුන් පුහුණු කර ඇත.

දැරිය හැකි මිලක්
image

මෙම සේවාවන් ඔබහට ඉතා අඩු මිලකට ලබා දීම අපගේ තවත් එක් විශේෂත්වයකි.

අත්දැකීම් බහුල උපදේශකයින්
image

වසර 35ක අත්දැකීම් ඇති අපගේ උපදේශක මණ්ඩලය මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීනයන් වන අතර මිත්‍රශීලී සේවාවක් ඔව්න්ගෙන් ඔබට ලබා ගත හැක.