රියදුරු සුපරීක්ෂාකාරීබව

වාහනයට ඔබ ගොඩ වෙන මොහොතේ සිට ධාවනය අවසන් වෙන තෙක් සුපරික්ෂාකාරීව රිය පදවන ආකරය අප උගන්වන්නෙමු.

Image 02

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔබ ආරක්ෂාකාරීව හා ප්‍රවේශමෙන් රිය පදවනවිට සිදුවන ඕනෑම අවස්ථාවකට හොදින් මුහුණදීම කල හැක.වැරදි සිදු වන්නේ කලාතුරකිනි. 90% ක් අනතුරු සඳහා හේතු වන්නේ රියදුරුගේම වරදකිනි. රිය පැදවීම යනු ඉතා සංයමයකින් කල යුතු කාර්යයකි.රියදුරු අසුනේ සිටින තාක් සිහි තබාගත යුතු කරුණු රාශියකි.වේගය,ස්ථානය,මාර්ග නීති සංඥා, දිශාවන්, අවට ඇති අනෙකුත් වාහන මේ වැනි කරුණු රාශියක් සිහි තබාගත යුතුය. මෙහිදී වැදගත්ම කරුණ නම් සෑමවිටම තමන්ගේ කාර්යය කෙරෙහි සෑමවිටම අවධානයෙන් සිටීමයි.
දුරකථනය, අහර පාන වැනි දෑ රියදුරෙකුගේ අනතුරක් කල් තියා දැකීමේ හැකියාව හා එයට හොදින් මුහුණ දීමේ හැකියාව අඩු කරයි. කලක් රියපදවීම කල කෙනෙක් තම හැකියාවන් ගැන ඕනවට වඩා විශ්වාසයෙන් සිටීමද අනවශ්‍ය දෙයකි. වැඩි විශ්වාසය නිසා අපහසු ඉලක්ක කරා යාමට ගොස් අනතුරු සිදු වූ අවස්ථා බහුලය. අවධානයෙන් සිටින රියදුරෙකුගේ ප්‍රතික්‍රියා කාලය සෑමවිටම ඉතා අඩු ය.එම නිසා ඔහුට අනතුර වලක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ඉක්මනින් ගත හැක. මත්පැන් හා ඖෂධ මගින්ද ප්‍රතික්‍රියා කාලය විශාල වශයෙන් වැඩි කරයි. එම නිසා ඒවා ගෙන රිය පැදවීම ඉතා භයානක ක්‍රියාවකි.
එමෙන්ම අනෙකුත් රියදුරන්ගේ ඊළඟ පියවර කල් තියා අනුමාන කිරීමෙන්ද අනතුරු බොහොමයක් වලක්වාගත හැක.