අපි ගැන

රජයේ අනුමත ‘A’ ශ්‍රේණියේ රියදුරු පාසල.

අපි ලංකාවේ ප්‍රධානතම රියදුරු පාසලක් වන අතර විවිධ වූ පැකේජයන් රාශියක් අතුරින් ඔබට වඩාත් ගැලපෙන පැකේජය තෝරාගෙන ඔබගේ රියදුරු බලපත්‍රය ඉක්මනින් හා ලෙහෙසියෙන් ලබා ගැනීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු. අප සතුව කොළඹ අවට ශාඛා කිහිපයක් ඇති අතර ඒ සෑම තැනකින්ම එක සමාන වූ සේවාවක් ලබා ගත හැක. අප ලබන සාර්ථකත්වය සෑම විටම අපෙන් ලැබෙන සේවාවන්ගේ ගුනාත්මකබවට සමානුපාත වන බව අපගේ පිළිගැනීමයි. එම නිසා සෑම විටම අප සේවාවන්ගේ ගුණාත්මකබව වැඩි දියුණු කිරීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු.

Image 03

අප වෙත පැමිණෙන නවක රියදුරන්ගේ අපහසුතා ඉක්මනින් වටහාගෙන ඒවා සරලව පහදා දෙමින් දක්ෂ රියදුරන් පිරිසක් බිහි කිරීම අපගේ ප්‍රධාන අපේක්ෂාවයි.

අදහස්